Ga naar de zorgportal

Verrichtingen met document afhandelen
Deze video laat zien hoe u vanuit een verrichting die voor u klaar staat (bijvoorbeeld het Plan van Aanpak) direct het bijbehorende document kunt genereren, invullen en daarmee de verrichting af kunt handelen.

nieuwslijst