Ga naar de zorgportal

Persoonlijke instellingen

(inclusief automatisch afloggen en e-mailsignaleringen)
U kunt diverse instellingen van uw persoonlijke gebruikersaccount zelf aanpassen. In deze video laten we u zien hoe u de tijd voor automatisch afloggen aanpast, en hoe u zich aan- en af kunt melden voor de nieuwe e-mailsignaleringen voor de actielijst.

nieuwslijst