Ga naar de zorgportal

Factuurinformatie
Een specifiek onderdeel van de managementrapportages betreft de factuurinformatie. In deze video laten we zien hoe u een factuurspecificatie kunt oproepen. N.B. Wanneer er sprake is van een anonieme verrichting (bijvoorbeeld open consulten, verwijzingen) kan deze worden weergegeven als “onzichtbaar”.

nieuwslijst