Ga naar de zorgportal

Consulten aanvragen
Deze video laat zien hoe u digitaal een consult bij de bedrijfsarts kunt aanvragen. Door middel van de aanvraagverrichtingen kunt u ons secretariaat bereiken en is de consultaanvraag direct gekoppeld aan een dossier.

nieuwslijst